Over Veld van liefde – About Field of love

Als je op het woord liefde googled dan zul je ontdekken dat hierover heel veel is geschreven. Liefde lijkt een vergaarbak van aannames en van interpretaties. Maar wat is de diepere laag en betekenis van liefde? Wat zou het in ons en in ons leven kunnen betekenen als we alles door de ogen van liefde zien?

In de afgelopen 10 maanden hebben we een veld van liefde gecreëerd als uitgangspunt van onderzoek naar liefde. Liefde voor onszelf. Wat betekent dit? Wie zijn wij in essentie? Hoe belangrijk is zelfliefde? Wat is hartverbinding? Wat zijn de mannelijke en vrouwelijke aspecten van liefde in jezelf en tussen mensen. Wat kan liefde in de wereld betekenen? Wat heb jij nodig? We hebben ons in een traject van 6 ontmoetingen met energetische en systemische oefeningen in het veld van liefde begeven. We hebben ons laten leiden door wat er zich aandiende in het moment.
We hebben op een speelse manier uiting gegeven en geëxperimenteerd in woord, beeld en geluid. Vanaf 8 september 2019 is ons werk te zien in een interactieve tentoonstelling in Huis als museum.

Een initiatief van Annemiek Vera en Krijnie Beyen. We werkten eerder samen bij de tentoonstelling Beeld van mijn moeder en zijn beiden gefascineerd door het benaderen van persoonlijke en collectieve thema’s door systemisch en beeldend werken.

About Field of love
If you googled the word love you will discover that a lot has been written about this. Love seems to be a repository of assumptions and interpretations. But what is the deeper layer and meaning of love? What could it mean in us and in our lives if we see everything through the eyes of love?

In the past 10 months we have created a field of love as the starting point for research into love. Love for ourselves. What does this mean? Who are we in essence? How important is self love? What is heart connection? What are the male and female aspects of love within yourself and between people. What can love mean in the world? What do you need? We have embarked on a journey of 6 encounters with energetic and systemic exercises in the field of love. We have been guided by what presented itself in the moment.

We have expressed and experimented in a playful way in word, image and sound. From 8 September 2019 our work can be seen in an interactive exhibition at Huis as a museum.

Field of love is an initiative of Annemiek Vera and Krijnie Beyen. We have previously worked together on the Image of My Mother exhibition and are both fascinated by approaching personal and collective themes through systemic and visual work.